.....

تبلیغات

3 ddba8a90-38fb-4acd-a711-50a50a7dfbad

بررسی مقایسه‌ای نگرش دانش‌آموزان دختر و پسر در مدارس راهنمایی نسبت به رفتار والدین با آنها در سن بلوغ در مناطق 19 گانه آموزش و پرورش تهران 1373

چکیده

این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی مقایسه نگرش دانش آموزان دختر و پسر در مدارس راهنمایی نسبت به رفتار والدین در سن بلوغ با آنها در مناطق 19 گانه آموزش و پرورش تهران در سال 1373 انجام شد. در این پژوهش 150 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر در مدارس راهنمایی که در سن 13 تا 15 ساله و در سن بلوغ بودند به روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای شامل دو گروه سئوال تنظیم شد. سئوالهای گروه اول مربوط به مشخصات فردی و اجتماعی واحدهای مورد پژوهش و سئوالهای گروه دوم در رابطه با تعیین نگرش دانش‌آموزان دختر و پسر در مدارس راهنمایی نسبت به رفتار والدین در سن بلوغ با آنها بوده است نهایتا مقایسه نگرش دو گروه دانش‌آموزان دختر و پسر انجام گرفت . یافته‌های این پژوهش در 28 جدول و یک نمودار جمع‌آوری گردید. برای شرح و تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آمار توصیفی و برای بررسی تاثیر متغیرهایی چون سن دانش‌آموز، جنس دانش‌آموز، سن والدین، تحصیلات والدین، شغل والدین و منطقه محل تحصیل دانش‌آموز بر نگرش آنان آمار استنباطی بکار گرفته و از آزمون آماری کای دو و ضریب همبستگی پیرسون و t تست استفاده شد. نتیجه تحقیق بیانگر آن است که در کل بیشترین امتیاز نگرش دانش‌آموزان 68 درصد مثبت بوده. این درصد در گروه 13 ساله‌ها 84/8 درصد و در گروه 14 ساله‌ها 67/2 درصد و درگروه 15 ساله‌ها 58/5 درصد بوده است . در تعیین نگرش دانش‌آموزان به تفکیک جنس مشخص گردید که در پسران 74/6 درصد نگرش مثبت و 25/4 درصد نگرش منفی داشته و دختران 61/4 درصد نگرش مثبت و 38/6 درصد نگرش منفی داشتند که از نظر آماری این تفاوت امتیازهای نگرش در دو جنس معنی‌دار نبوده است . در ضمن نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است که بین سن و نگرش دانش‌آموزان همبستگی معنی‌داری وجود دارد (P<0/05) به این صورت که با افزایش سن نگرش منفی‌تر میشود. بعلاوه بین شغل پدر و امتیاز نگرش دانش‌آموزان ارتباط معنی‌دار مشاهده گردید. در پایان با توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاداتی جهت پژوهشهای بعدی داده شد.

نوع فایل:pdf

تعداد صفحات128

 

دانلود در ادامه مطلب

 


ادامه مطلب
درباره : علوم پزشکی ,


برچسب ها : نگرش دانش‌آموزان , سن بلوغ , آموزش و پرورش تهران , پایان نامه رایگان ,
بازدید : 304
تاریخ : جمعه 17 مرداد 1399 زمان : 12:55 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)

مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران وحل آن به وسیله الگوریتم فرا ابتکاری  NS-GAII 

چکیده

در سال هاي اخیر زنجیره تأمین به عنوان موضوعی جذاب براي مدیران و صاحبان صنایع مبدل گردیده و حیات و ممات سازمانها و بنگاههای اقتصادی در گرو فعالیت در قالب زنجیره های در هم تنیده تعریف شده است. از طرفی در محیط پر رقابت امروزي، سرعت بالاي تغییر و تحولات بر عدم اطمینان و ابهام حاکم بر تصمیم گیري ها تا حدی افزوده است که سطح بالاي عدم اطمینان در زنجیره تأمین، توانایی آن را در پیش بینی شرایط آینده با مشکل مواجه می کند. لذا به منظور برنامه ریزي بهتر و صحیح تر باید به برنامه ریزي قابل اتکا در فضاي عدم اطمینان و ابهام پرداخته شود. از جمله رویکردهاي جدید و مطمئن رویکرد برنامه ریزي استوار می باشد. در این پژوهش، با در نظر گرفتن شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران به عنوان یک مطالعه موردی، عملیات انتقال فراورده در این سازمان از مبادی تأمین تا نواحی مصرف به صورت یک زنجیره تأمین در نظر گرفته شده و با در نظر گرفتن عدم قطعیت در تقاضای موجود برای فراورده ها از مدلسازي ریاضی استوار به صورت دو هدفه و با اهداف کاهش هزینه حمل و همچنین کاهش تعداد بارگیری ها استفاده شده است. سپس با توجه به حجم بالای محاسبات و اطلاعات مسئله و عدم امکان استفاده از روشهای حل دقیق، از الگوریتم فرا ابتکاری NS-GAII برای حل مدل پیشنهادی استفاده شده است. 

نوع فایلPDF

تعداد صفحات96

پایان نامه رایگان

جهت دانلود به ادامه مطلب بروید

 

 


ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , مهندسی صنایع ,


برچسب ها : پایان نامه مهندسی صنایع , پایان نامه رایگان , مدل زنجیره تأمین استوار , زنجیره تامین , شرکت ملی پخش فراورده های نفتی , الگوریتم فرا ابتکاری ,
بازدید : 329
تاریخ : جمعه 27 تیر 1399 زمان : 12:13 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)

بررسی فقهی، پیوند، اهدا،خرید و فروش اعضای بدن

چکیده

مسئله پیوند اعضای بدن از دو جنبه پزشکی و فقهی قابل بررسی است. دانش پزشکی احتمالات عملی پیوند اعضا، چگونگی برداشت اعضا و پیوند آن ها و موفقیّت یا عدم موفقیّت پیوند را بررسی می کند. و فقه با توجه به رابطه ی نزدیکی که با زندگی ما دارد ناگزیر باید نظر خود را پیرامون پیوند اعضا، لوازم و پیامدهای آن اعلام کند. فقه باید احکام شرعی پیوند اعضا را با توجه به راه های تأمین اعضا، طهارت یا نجاست عضو پیوندی، رابطه ی مالی دهنده و گیرنده عضو و... مشخص سازد. نوشته حاضر ضمن مشخص کردن احتمالات عملی پیوند اعضا ، احکام مترتّب بر اصل آن ها و مسائل عارضی ناشی از آن ها را از منظر نصوص و ادلّه شرعی مورد بررسی قرار می دهد. بررسی و طبقه بندی مشکلات شرعی، قانونی و حقوقی پیوند اعضا و پیدا کردن راه های مناسب برای رفع آن ها هدف عمده پایان نامه است. نوشته حاضر ضمن ارائه تقسیم بندی های متفاوت از انواع پیوندهای ممکن به بررسی و بحث دلایل منع و جواز هریک از آن ها پرداخته است.

نوع فایلPDF

تعداد صفحات179

پایان نامه حقوق و رایگان

جهت دانلود به ادامه مطلب بروید

 


ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , حقوق ,


برچسب ها : اهدا،خرید و فروش اعضای بدن , اهدا عضو , خرید وفروش اعضا بدن , حقوق خصوصی , پایان نامه رایگان ,
بازدید : 362
تاریخ : جمعه 27 تیر 1399 زمان : 11:44 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)

قواعد حاکم بر بیع الکترونیکی

چکیده
این رساله به بررسی تطبیقی بیع الکترونیکی و عادی می پردازد. در این پژوهش ابتدا مفهوم، ارکان و سابقه ی بیع الکترونیکی در مقایسه با بیع عادی با استناد به قانون تجارت الکترونیک، قانون نمونه ی آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی(1996) و برخی مواد کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره ی استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005) بررسی شده است. حاصل این پژوهش نشان می دهد که از حیث ماهوی میان بیع الکترونیکی و بیع عادی تفاوتی وجود ندارد؛ بلکه تنها شیوه ی انعقاد آن دو با یکدیگر متفاوت است. به این معنا که بیع الکترونیکی با تبادل داده پیام از طریق وسایل الکترونیکی منعقد می شود. آثار بیع الکترونیکی نیز در این رساله بررسی گردیده است. این بررسی نشان می دهد در بیع مستقیم الکترونیکی که به صورت قرارداد کلیک رپ منعقد می شود امکان تحقق حق حبس وجود ندارد. علاوه بر این، اعتقاد به عدم وجود خیار مجلس در بیع الکترونیکی با توجه به ویژگی های این نوع بیع مناسب تر به نظر می رسد. در عین حال در صورت اجتماع شرایط امکان تحقق خیاراتی مانند خیار تدلیس،رویت و تخلف از وصف در بیع الکترونیکی همانند بیع عادی وجود دارد. همچنین قانونگذار تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از مصرف کننده(خریدار)، حق فسخ هفت روزه ای مقرر نموده که مختص بیع الکترونیکی است و در بیع عادی وجود ندارد. مسائل مربوط به نقض تعهد و خسارت در بیع الکترونیکی تفاوت چندانی با بیع عادی ندارد، جز آنکه در مواردی نقض تعهد فروشنده طبق قانون تجارت الکترونیک جرم محسوب می شود.

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , حقوق ,


برچسب ها : بیع , بیع الکترونیکی , قواعد بیع , حقوق خصوصی , پایان نامه رایگان , دانلودرایگان ,
بازدید : 353
تاریخ : پنجشنبه 19 تیر 1399 زمان : 1:42 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)
.....

صفحات سایت

تعداد صفحات : 2
تبلیغات

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه