.....

تبلیغات

3 ddba8a90-38fb-4acd-a711-50a50a7dfbad

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

چکیده

پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج به دست آمده) :هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد. برای این منظوربعد از مرور ادبیات تحقیق 7 فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین گردید. برای آزمون فرضیه هایپژوهش از پرسش نامه ای که میان جامعه آماری توزیع شده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بخشتولید شرکت ایران خودرو اعم از زن و مرد با هر ترکیب سنی شامل 310 نفر تشکیل می دهند که نمونه ای 173 نفرمتناسب با جامعه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. در اینپژوهش از تکنیک های آمار توصیفی برای بررسی و تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی و از آزمون های همبستگیاسپیرمن و نیز تحلیل رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که میزان0 و در سطح بالایی قرار دارد. تمام مولفه های مدیریت دانش شامل / همبستگی بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی 797خلق دانش با ضریب همبستگی( 698 /.)، نگهداری دانش با ضریب همبستگی( 679 /.)، انتقال دانش با ضریبهمبستگی( 748 /.) و کاربرد دانش با ضریب همبستگی( 743 /.) بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت دارند. همچنین ضریب62 درصد از تغییرات متغییر وابسته کارآفرینی سازمانی را / تعیین بیانگر این است مدیریت دانش به عنوان متغییر مستقل 60 که در / 0و برای بکارگیری دانش 560 / تبیین کنند. و میزان بتای بدست آمده در رگرسیون برای متغییر انتقال دانش 3250 معنی دار می باشد. در آخر با استفاده از آزمون ناپارامتریک دوجمله ای مشخص شد که وضعیت مدیریت / سطح زیر 05دانش و کارآفرینی سازمانی و تمام ابعاد آن در شرکت ایران خودرو نا مطلوب می باشد.

جهت ادانلود به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , مدیریت ,


برچسب ها : مدیریت دانش , کارآفرینی , کارآفرینی سازمانی , ایران خودرو ,
بازدید : 378
تاریخ : شنبه 14 تیر 1399 زمان : 0:56 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)

گنجینه‌ی انسانی هر اجتماع، بزرگ‌ترین سرمایه‌ی آن است، این سرمایه‌های انسانی، همواره نیازمند مدیریت، رهبری، اکتشاف و استخراج است. بشر بر عکس حیوانات که مجهز به نیروی خودکار غریزه است، در هدایت نیازمند به تحصیل و اکتساب و به عبارت دیگر به رهبری و راهنمایی محتاج است. انسان‌ها و حیات روحی آن‌ها دارای قوانین و مکانیسم‌ها و فعل و انفعالات اختصاصی‌اند، اگر بخواهیم با آن‌ها تعامل مثبت داشته باشیم باید قوانین حاکم بر رفتار بشر را خوب بشناسیم و کلید و رمز شخصیتی‌شان را به دست آوریم. گشودن کتاب روح و جلب همکاری‌شان بیش از هر چیز، آگاهی و ظرافت می‌خواهد نه زور؛ قوانین رفتار انسانی را باید مانند قوانین فیزیک، شیمی و فیزیولوژی کشف کرد نه وضع. ... و علم مدیریت مبتنی بر کشف چگونگی اعمال قوانین، اصول ویژه حاکم بر انسان و درک امور شخصیتی آحاد مردمی است که به نحوی با او در ارتباط‌اند و با تکیه بر تکنیک‌ها و ابزار لازم، گردونه‌ی تشکیلات و سازمان را به سمت هدف‌های مطلوب هدایت و رهبری می‌کنند. هم‌چنین در متون دینی، الگوی مدیریت، رسالت انبیاست و هدف اساسی در مدیریت علمی نیز نمی‌تواند بیگانه و نامربوط به هدف اصلی رسالت‌ها باشد که این مهم به زیبایی تمام در متون ادب فارسی انعکاس و نمود پیدا کرده است. یکی از شگفتی‌های اقلیم ادب پارسی این است که تاکنون دهها هزار کتاب و مقاله در باب اندیشه‌های بزرگان این کهن سرزمین به صورت و معنی آمده و می‌آید و هر یک به نوعی با شمع رخسار آنان عشق می‌بازد ولی هم‌چنان نشان کامل میخانه‌ی‌شان چون راه گنج از دید صورت‌پرستان مستور مانده است. رفقیان چشم ظاهربین بدوزید که ما را در میان سری است مکتوم همه عالم گر این صورت ببینند کس این معنی نخواهد کرد معلوم سعدی جامعه‌ی ایرانی همانند جوامع متمدن دیگر، ویژگی‌های خاص خود را داراست و از آن‌جا که مدیریت در هر جامعه، رابطه‌ی مستقیمی با فرهنگ آن جامعه دارد، ضروری است که برای نهادینه کردن اصول مدیریت ایرانی، فرهنگ آن را بشناسیم و یک سلسله قوانین مخصوص‌اش را کشف کنیم. پر واضح است اعمال شیوه‌های مدیریت، جزء از طریق تفسیر و انطباق ادبیات با مقتضای احوال عصر و مطالبات اجتماعی میسر نخواهد بود و موشکافی در متون ادبیات پارسی به عنوان گنجینه‌ی فعالیت‌های عقلی و ذوقی ایرانیان، قطعا این امکان را میسر می‌کند که در تبیین برنامه‌های استراتژیک این ملت کمتر به خطا رویم. پژوهشگری که بخواهد در باره‌ی مدیریت، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، تاریخ و فلسفه تحقیق کند ولی آثار بزرگان ادب پارسی را نادیده بگیرد، در حقیقت خود را از فعالیت‌های عقلی برگزیدگان یک ملت متفکر و هوشمند محروم ساخته است. این حقیقت که به متون ادبیات فارسی، غالبا غیرعلمی نگاه شده و انس علمی و شناختی این هنر آبی در ادوار تاریخی، کمتر مورد عنایت جان‌های تشنه‌ی معرفت بوده است، بر هیچ اندیشه‌مندی مکتوم نیست. القصه نگارنده‌ی این رساله سعی کرده است گوشه‌هایی از این در مکنون را در حد وسع و توان خود از منظر مدیریتی به پیشگاه اربابان علم و فضل عرضه دارد به امید آن که اکسسیرسازان عصر روشنایی این فلز کم بها را به زر ناب بدل کنند تا ادبیات پارسی از رکودی که سال‌هاست با آن دست به گریبان است، رهایی یابد. پوشیده نیست خلق هر کار جدیدی، با فراز و فرود‌های بسیار توام است، نگارنده نیز با شوق درونی، ناملایمات طریقت را با همراهی پیشوایانی عالم به جان دوست‌تر داشته تا بخشی از این آیینه‌ی جهانی علم و دانش (ادبیات فارسی) هر چه افزون‌تر بر ادب‌دوستان مکشوف شود. متون 9گانه‌ی ادب پارسی به همراه آیات نورانی قرآن کریم در این رساله از منظر مدیریتی مورد مداقه، تبیین و تحلیل قرار گرفته است ولی بی‌گمان، تفاوت و تشابه نگرشی هر یک از نظریه‌پردازان ایرانی و غیرایرانی، واقعیت‌های انکارناپذیری چون زاویه‌ی دید، مقتضای زمان و مکان و ایدئولوژی مخصوص آنان را بیش‌تر می‌نمایاند. باغ بی‌خزان شهسوارانی چون سعدی، خواجه نظام‌الملک، قابوس بن وشمگیر، خواجه نصیرالدین توسی، عطار نیشابوری، نظامی گنجه‌ای و نویسندگان فکور مرزبان‌نامه و کلیله و دمنه، هر چند از برخی جنبه‌ها به علم مدیریت پرداخته لکن دانشگاهی ساخته‌اند که طالب را بر حسب مراتب بینش و استعداد از صورت تا معنا راهنمایی می‌کنند. تدوین این رساله، فراتر از ایجاب دانشگاهی در واقع عمل به توصیه‌ی حضرت مولانا برای دمیدن روحی نو در قالب حرف کهن فرهنگ ما نیز است. همان فرهنگی که اکنون آماج انواع تطاول‌هاست و به مدیران ما القاء می‌کند و تا حدی باورانده است که خود قورباغه‌ای نداریم که قورت دهیم ! آری ملت قدیمی ایران مشکلی دارند و آن قدیمی بودن است تا با حسرت بگویند: خوشا به حال نورسیدگان علم! این رساله، تلاشی ناچیز و همتی دلسوزانه در راه نشان دادن ظرفیت الهام بخش علم و دانش ایرانی است ولی هرگز نمی‌توان ادعا کرد که وارسی اثری به تمام و کمال معنای آن راه می‌یابد بلکه نکات عمیق‌تری را برای بررسی آیندگان، ناخواسته باقی می‌گذارد.                              

   دانلود رایگان

درباره : پایان نامه , مدیریت ,


برچسب ها : قران | ادبیات | مدیریت | ویژگی | اخلاق ناصری (کتاب) | ادبیات فارسی | اسکندرنامه (کتاب) | برنامه‌ریزی | بوستان (کتاب) | تعهد | زندگی اجتماعی | سیاست‌نامه (کتاب) | فنون مدیریت | قابوس‌نامه ,
بازدید : 311
تاریخ : دوشنبه 21 بهمن 1398 زمان : 0:08 | نویسنده : داوودقادرزاده | لینک ثابت | نظرات (0)
در عصر حاضر شرکت ها و سازمان ها در پی دستیابی به ابزارهایی هستند که موجب رشد و تعالی شده و یک مزیت رقابتی توسعه مدیریت دانش در سازمان است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با نقش میانجی سبک های مدیریت انجام شده است. برای این منظور یک نمونه 400 نفری از کارکنان شرکت های وابسته به صدا و سیما انتخاب شده است. برای جمع آوری داد ها از پرسشنامه ای برای بررسی ارتباط بین تاثیر مدیریت دانش برعملکرد سازمان استفاده شده است همچنین در این تحقیق از سبک رهبری نیز به عنوان متغیر میانجی استفاده شده است تا بررسی شود کدام سبک مدیریت در این میان بیشترین تاثیر را دارد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش های آمار توصیفی داده های به دست آمده از پرسشنامه تجزیه و تحلیل شده و نتایج آن با استفاده از جداول و نمودارهای آماری نشان داده شده است. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شده است و نرمال بودن داده ها تایید شده است. برای بررسی فرضیه های در نظر گرفته شده در این تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از بین متغیرهای مستقل درنظر گرفته شده یادگیری سازمانی بیشترین تاثیر را بر عملکرد سازمان دارد و در ارتباط بین فرایند مدیریت دانش و عملکرد سازمان سبک مدیریتی کارمدار بیشترین تاثیر را دارد.
درباره : پایان نامه , مدیریت ,


برچسب ها : عملکرد سازمانی , سبک های مدیریت , مدیریت دانش , دانش ,
بازدید : 304
تاریخ : جمعه 15 آذر 1398 زمان : 0:29 | نویسنده : داوودقادرزاده | لینک ثابت | نظرات (0)

هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تیپ شخصیتی بر عملکرد کارکنان شرکت بیمه ایران می‌باشند. در این پژوهش که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی محسوب می‌شود، برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای متشکل از 40 سوال استفاده شد. روش گردآوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. برای سنجش شخصیت از ابعاد موفقیت-طلبی، عزت نفس، قدرت‌طلبی و نیاز به تعلق استفاده شد. بدین ترتیب تحقیق حاضر، دارای یک فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه آماری نیز 515 نفر از کارکنان شرکت بیمه ایران می‌باشند که با بهره‌گیری از فرمول حجم نمونه به 221 نفر تقلیل یافت. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون‌های اسپیرمن و فریدمن بیانگر تاثیر معنادار شخصیت و ابعاد آن بر عملکرد کارکنان شرکت بیمه ایران بود که در این میان اکثر کارکنان دارای ویژگی احساس تعلق و موفقیت‌طلبی بودند. همچنین میان ویژگی‌های جمعیت‌شناختی کارکنان با عملکرد آنان رابطه‌ای مشاهده نشد. در پایان نیز، با استفاده از آزمون دوجمله‌ای، وضعیت موجود متغیرها مورد بررسی قرار گرفت که تمامی آن-ها بجز قدرت‌طلبی در سطح مطلوبی قرار گرفتند.

 

 

دانلود رایگان

درباره : پایان نامه , مدیریت ,


برچسب ها : تیپ شخصیتی، عملکرد، رابطه میان تیپ شخصیتی و عملکرد ,
بازدید : 330
تاریخ : چهارشنبه 13 آذر 1398 زمان : 0:39 | نویسنده : داوودقادرزاده | لینک ثابت | نظرات (0)
.....

صفحات سایت

تعداد صفحات : 2
تبلیغات

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه