.....

تبلیغات

3

کندوکاوی در مدیریت هم افزایی هلدینگ ها

 دکتر محمد علی بابایی زکلیکی شهره هدایتی

با توجه به س رعت تغییر ات محیطی ، رقابت روز افزون سازمانها و نقش مهم شرکتهای هلدینگ یا شرکتهای مادر در اثربخشی شرکتهای تابع ه، ارتقای ارزش آفرینی و ایج اد هم افزایی واقعی، از محورهای اساسی مدیریت راهبردی در شرکتهای هلدینگ به شمار می رود.ادامه درادامه مطلب


ادامه مطلب
درباره : کتاب های کامپیوتر , مدیریت ,


برچسب ها : هلدینگ، مزیت ستاد، هم افزایی، مدیریت راهبردی،مدیریت، کندوکاوی در مدیریت، مدیریت سینرژی ,
بازدید : 340
تاریخ : چهارشنبه 02 مرداد 1392 زمان : 16:30 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات ()

کندوکاوی در مدیریت هم افزایی هلدینگ ها

 دکتر محمد علی بابایی زکلیکی شهره هدایتی

با توجه به س رعت تغییر ات محیطی ، رقابت روز افزون سازمانها و نقش مهم شرکتهای هلدینگ یا شرکتهای مادر در اثربخشی شرکتهای تابع ه، ارتقای ارزش آفرینی و ایج اد هم افزایی واقعی، از محورهای اساسی مدیریت راهبردی در شرکتهای هلدینگ به شمار می رود.ادامه درادامه مطلب


ادامه مطلب
درباره : کتاب های کامپیوتر , مدیریت ,


برچسب ها : هلدینگ، مزیت ستاد، هم افزایی، مدیریت راهبردی،مدیریت، کندوکاوی در مدیریت، مدیریت سینرژی ,
بازدید : 310
تاریخ : چهارشنبه 02 مرداد 1392 زمان : 16:26 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات ()
تبلیغات

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه