.....

تبلیغات

3 ddba8a90-38fb-4acd-a711-50a50a7dfbad

بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر کاهش علائم اختلال نافرمانی مقابله ای همبود با اختلال بییش فعالی - نقص توجه

ماهیت پیچیده اختلالات رفتاری کودکان، بررسی و بکارگیری درمان های جدید را ایجاب می کند . هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر علائم اختلال نافرمانی مقابله ای همبود با اختلال بیش فعالی - نقص توجه می باشد . روش پژوهش تجربی بود و از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد . افراد مورد مطالعه شامل 30 نفر از کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای همبود با اختلال بیش فعالی - نقص توجه بودند که به روش نمونه گیری دردسترس از بین مراجعین کلینیک های روانپژشکی کودک و نوجوان دانشگاه علوم پزشکی تبریز که ملاک های ورود به پژوهش را دارا بودند، انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده بمنظور گرد آوری اطلاعات پرسشنامه CSI- 4 بود. از روش آماری تحلیل کوواریانس برای تجزیه تحلیل اطلاعات استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. درمان مبتنی بر دلبستگی در کاهش علائم اختلال نافرمانی مقابله ای تاثیر دارد و بعنوان یک روش مداخله ای موثر قابل استفاده می باشد.

جهت دانلود رایگان به ادامه مظلب بروید

 ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , روان شناسی وعلوم تربیتی ,


برچسب ها : بخشی درمان , اختلال نافرمانی مقابله ای , بییش فعالی , نقص توجه ,
بازدید : 437
تاریخ : پنجشنبه 12 تیر 1399 زمان : 2:00 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)
تبلیغات

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه