.....

تبلیغات

3

دکتر وهاب خلیلی شجاعی ، دکتر اصغر مشبکی   

 چکیده   

در این مقاله مبــاحث به دو بخش تقسیم شده اند. نخست مباحث مربوط به فرهنگ سازمانی و و رابطه آن با مدیریت فرهنگ سازمانی مورد تحلیل قرار گرفته شده و سپس تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مسئولیت اجتماعی سازمان ها بررسی می شود. در این پژوهش، فهرست اولیه مربوط به معیارهای فرهنگ سازمانی از مدل بارون و گرینبرگ و معیارها مسئولیت اجتماعی سازمان ها از مدل دنیسون استفاده شده است و برمبنای این معیارها، پرسشنامه ای طراحی شد که با استفاده از روش های آزمون تحلیل واریانس فریدمن و آزمون دوجمله ای، فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
از یافته های این مقاله می توان به این نتیجه رسید که بین مولفه های فرهنگ سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان همبستگی مثبت و بالایی وجود دارد و این امر نیز به نوبه خود تاثیر بسزایی در رشد و تعالی جو سازمانی خواهد داشت. همچنین با استفاده از رگرسیون، این نتیجه حاصل شد که مدل های ذهنی کارکنان مولفه مهم و اصلی موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان است.

درباره : کتاب های کامپیوتر , مدیریت , مقالات , مدیریت ,


برچسب ها : مدیریت،فرهنگ،فرهنگ سازمانی،مقالات مدیریت،کتب پیام نور،مجموعه مقالات،مسوایت اجتماعی ,
بازدید : 735
تاریخ : دوشنبه 03 تير 1392 زمان : 13:22 | نویسنده : داوودقادرزاده | لینک ثابت | نظرات ()
تبلیغات

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه