.....

تبلیغات

3 ddba8a90-38fb-4acd-a711-50a50a7dfbad

اثربخشی روش تدریس حل مسأله خلاق بر نگرش به خلاقیت و یادگیری علوم تجربی دانش‌آموزان پایه ششم شهر کرمانشاه

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش تدریس حل مسأله خلاق بر نگرش به خلاقیت و یادگیری علوم تجربی دانش‌آموزان پایه ششم شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 96-1395 انجام گرفت. این پژوهش به شیوه مطالعه شبه آزمایشی در دو گروه کنترل و آزمایشی، با پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 96-1395 بودند. حجم نمونه نیز متشکل از 50 نفر بودند که شامل دو کلاس 25 نفری بود. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه نگرش به خلاقیت شیفر و پرسشنامه نگرش به علوم اکپینر بود. در این پژوهش طول دوره آموزشی نیز به مدت شش هفته منظور شد. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و به منظور پاسخ‌گویی به فرضیه‌های پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد آموزش مبتنی بر الگوی حل مسأله خلاق بر نگرش به خلاقیت تاثیر معناداری دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر حل مسأله خلاق بر نگرش به یادگیری در درس علوم تاثیر ندارد.
تعداد صفحات:139صفحه

جهت دانلود به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , تربیت بدنی ,


برچسب ها : علوم تجربی , نگرش به یادگیری، , نگرش به خلاقیت , روش حل مسأله خلاق، ,
بازدید : 408
تاریخ : یکشنبه 16 شهریور 1399 زمان : 1:46 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)

بررسی تطبیقی حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران و فرانسه

چکیده

در همه حکومتها، ضمن اینکه برای افراد تحت حاکمیت آنها وظایف و تکاملی تعیین می گردد حکومتها نیز موظفند علاوه بر حمایت و حفظ امنیت برای افراد خود حقوق آنها را نیز رعایت نمایند.دفاع از حقوق بنیادی انسان - حقوق بشر امروزی - هر چند در حال حاضر بحث جامعه جهانی است اما از لحاظ تاریخی موضوع چندان جدیدی نیست. هدف این پایان نامه بررسی حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران و فرانسه می باشد، لذا بعد از بیان کلیاتی در مورد آزادیها و نیز حقوق بشر، به سابقه تاریخی حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران - از زمان مادها تا مشروطیت - پرداخته شده است. سپس حقوق اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و حقوق خصوصی، عمومی و سیاسی ایشان که در قانون اساسی به آنها تصریح شده است مورد دقت نظر می باشد. آنگاه حقوق اقلیتهای مذهبی در فرانسه مورد نظر قرار گرفته است. در این فصل به وضعیت مذهب و موقعیت اقلیتهای مذهبی در قوانین اساسی و نیز اعلامیه حقوق بشر و شهروند پرداخته شده است و در نهایت مواردی از حقوق یاد شده در دو کشور ایران و فرانسه مورد مقایسه قرار گرفته است و بررسی این حقوق در کشورهای مذکور با دو نظام مختلف (مذهبی و غیرمذهبی) مورد توجه می باشد و نگارنده به میزان اهمیت و توجه نظامهای یادشده در برخورد با اقلیتهای مذهبی پرداخته است و این نتیجه حاصل گردیده که اقلیتهای دینی در کشورهای با سیستم مذهبی (از جمله ایران) بیشتر مورد التفات و توجه قرار می گیرند و طبعا از حقوق بیشتری برخوردارند.

 

نوع فایل:pdf

تعداد صفحات 270

 

دانلود در ادامه مطلب

 

 


ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , حقوق ,


برچسب ها : حقوق اقلیتهای مذهبی , ایران و فرانسه , حقوق , اقلیتهای مذهبی , اقلیتهای مذهبی در ایران ,
بازدید : 401
تاریخ : جمعه 17 مرداد 1399 زمان : 13:12 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)
.....

صفحات سایت

تعداد صفحات : 210
تبلیغات

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه