حاوی درس نامه مدیریت مالی و مسایل آزمون‌های کارشناسی ارشد
                      به همراه خود آزمایی (برگزیده ای از مسایل و سوالات امتحانی و تمرینات کلاسی)
 ویژه مجموعه مدیریت (مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی)

 

جهت دانلود به ادامه مطلب بروید